กระเบื้องแกรนิตโต้ (Granito)

เป็นกระเบื้องเซรามิคชนิดหนึ่ง ทำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการใช้วัสดุต่างๆผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้แข็ง ทนทานกว่ากระเบื้องอื่น ๆ มีหลายทางเลือก